Doručování zásilek

Námi poskytovaná kurýrní služba spočívá především v doručování problematických písemností, které si adresát jinak odmítá převzít. Jelikož máme s vyhledáváním osob nemalé zkušenosti není pro nás problém adresáta vypátrat Po doručení zásilky naším kurýrem, bude klientovi předána potvrzená doručenka. Jsme samozřejmě schopni celé předání zadokumentovat(audio i video).

Ostraha průmyslových areálů

Jsme schopni pro Vás zajistit komplexní ostrahu objektu včetně kamerového systému a elektronické podpory , čímž snížíte bezpečnostní riziko nebezpečí. Pracovník je vždy řádně vyškolen a k pomoci má hlídacího psa.
Našim hlavním cílem je zamezit vniknutí neoprávněných osob do střežených prostor. Tím předcházíte nejen odcizení, ale i poškození nebo zničení vašeho majetku. Dle dohody můžeme také provádět preventivní opatření v dohodnutém rozsahu. Také zabezpečujeme režimová opatření dle přání zákazníka (např. klíčový režim, parkovací režim, propustkový režim apod.) a dále provádíme dohled nad dodržováním provozního (pracovního) řádu zákazníka.

Hlídání osob - bodyguarding

Pokud nemáte pocit bezpečí, zajistíme doprovod a ochranu Vám, či osobám ve Vašem okolí. Tuto specifickou službu vykonávají kolegové s mnohaletou praxi v tomto oboru(ozbrojený doprovod, ostraha fotbal. utkání, ochranka významných osobností). Jsou to profesionálové, kteří jsou speciálně připravováni na likvidaci konfliktních situací a ochranu života a zdraví střežené osoby. Dále Vám nabízíme ozbrojenou ostrahu vaší nemovitosti (od rodinného domu, až po velký výrobní areál). S použitím cvičeného psa. Jsme schopni zajistit ostrahu potencionálně nebezpečných akcí – sportovní zápasy, diskotéky a jiné.

Bodyguarding pro vaše bezpečí zajištuje Detektiv HK

Zapůjčení špionážní techniky

Ke své práci využíváme moderní špionážní techniku, kterou také našim zákazníkům zapůjčujeme (samozřejmě klienta řádně zaučíme jak dané zařízení obsluhovat). Z pochopitelných důvodů zde nebudeme podrobně popisovat námi používané přístroje (to až při osobní konzultaci). Obecně vzato, používáme bezdrátové minikamery, skryté mikrofony, miniaturní odposlechy, tajné GPS lokalizátory, foto a video vybavení s profi teleobjetivy a další. Díky této profesionální technice Vám šetříme čas a peníze a zvyšujeme naší efektivitu.

Minikamery

Minikamery jsou zařízení, které bezdrátově přenáší rádiovou, nebo GSM cestou kvalitní obraz i zvuk na místo, kde je umístěn přijímač. Právě díky tomuto zařízení jsme schopni sledovat on line obraz i zvuk a z toho Vám nahrát videozáznam.

Maskované minikamery

Pro získání dokonalých záběrů (např. detailní záběr displeje, obrazovky, apod), zabudujeme skryté minikamery na různá stanoviště a zamaskujeme mezi běžné předměty tak, že nikdo si nevšimne vůbec ničeho podezřelého. Tyto kamery instalujeme především tam, kde není možné použít běžný kamerový systém.

Detektiv v HK nabízí tajné kamery
V Hradci nabízíme také prostorový odposlech

Prostorový odposlech

Odposlouchávací zařízení pracuje na principu rádiového, nebo GSM přenosu a jsou vysoce citlivá a dokážou zachytit i šepot. Rádiový přenos funguje, že na předem dané frekvenci lze pomocí vhodného přijímače poslouchat aktuální dění v místnosti. GSM přenos funguje na principu klasického telefonování – zavoláte na dané číslo a už slyšíte, co se děje v okolí odposlechu(zařízení je menší než krabička od sirek) Naši klienti využívají tuto službu nejčastěji v kancelářích, bytech (ložnice, obývací pokoj) a rodinných domech. Vybrané zařízení nainstalujeme a vhodně ukryjeme.

GPS lokátor

Profesionální špionážní zařízení, podobné jako požívá kriminální policie. Je to voděodolné zařízení s velkou výdrží baterie, podle kterého vysledujeme, kde se hledaný objekt přesně nachází.

Prověření počítačové bezpečnosti

Naše detektivní kancelář nabízí rovněž prověřování stolních počítačů a notebooků, jak po hardwarové, tak i softwarové stránce. Zjistíme, zda nedochází k neautorizovaným přístupům, sledování veškerých podezřelých aktivit a stahování citlivých informací.

Pomocí našeho softwaru prověříme fungování sítě a případně odhalíme program, který je v ní neoprávněně nasazený. Prověříme jaké webové stránky Vaši zaměstnanci navštěvují a zda nedochází k defraudaci, či ke krádežím Vašich obchodních tajemství. Používáme softwarové i hardwarové špionážní zařízení a vybavení. Veškeré služby jsou poskytovány podle platných zákonů.

Monitorovací a hlídací vůz

Monitorovací vůz slouží k nepřetržité ochraně a monitoringu vámi požadovaného objektu. Z důvodu utajení zde nebudeme uvádět žádné podrobnosti – samozřejmě Vám vše rádi představíme v naší detektivní kanceláři - Pavla Hanuše 300/1, Hradec Králové 2, 500 02.