Svěření dítěte do péče

Svěření dítěte do péče je nejdůležitější věc při rozvodu, či rozchodu partnerů. Najdeme a zadokumentujeme skutečnosti, které ochrání Vaše rodičovské právo i nadále pečovat o Vašeho potomka. Často se touto problematikou setkáváme a tak víme, jak se u soudu bránit, co v boji o dítě pomůže a co naopak. V případě vyhrožování, nebo vydírání se na nás s důvěrou obraťte a nalezneme společně způsob jak se proti tomu bránit.

Z každého sledování je po dohodě s klientem pořízena písemná zpráva a multimediální dvd, kde jsou zpracována a vyhodnocena další d s videozáznamy, fotografie jako dokumentace, audio nahrávky apod. Využíváme různých lstí a převleků čímž naprosto splyneme s okolím. Sledování je nutné vždy provádět ve více osobách za použití různých dopravních prostředků. Každý případ je individuálně konzultován a nejprve Vámi odsouhlasen.

Zabránění účelového snížení výživného

Často se stává, že bývalý partner je OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) a v tomto případě může poměrně snadno účelově snižovat své příjmy, tak aby platil výživné co nejnižší. Soud ve většině případů nemá možnost objektivně zjistit finanční situaci partnera a tak je přístup spíše formální a ne reálný. Prověříme finanční poměry Vašeho bývalého partnera, vše samozřejmě zadokumentujeme tak, aby bylo možné stanovit výživné objektivně.

Potřebuji alibi = 100% alibi

Služba „Potřebuji Alibi“ slouží všem, kdo se potřebuje dostat z reality bez ztráty důvěry. Vytvoříme Vám libovolné alibi na míru, které bude korespondovat s Vaším soukromým nebo profesním životem. Takže pokud potřebujete odcestovat na víkend s někým jiným, než tvrdíte, vytvoříme Vám legendu o pracovním meetingu, či srazu spolužáků po letech, že tomu sami uvěříte. Z důvodu maximální důvěryhodnosti bude vše samozřejmě podloženo důkazy, že je to opravdu tak – pozvánkou, jízdenkou, účtenkou, fotodokumentací…atd.

Test DNA = Prověření DNA

Detektiv v HK nabízí rovněz test DNA

Pomocí testu DNA se určuje, kdo je biologickým otcem dítěte. Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. Při DNA testu otcovství se porovnává profil DNA dítěte s profilem DNA předpokládaného otce. Pokud v DNA profilu dítěte nalezneme polovinu znaků shodných s otcem, tak hovoříme o shodě a je potvrzen příbuzenský vztah otec dítě. Test je možno provést zcela anonymně, nebo za přítomnosti soudního znalce, aby výsledek bylo možno použít u soudu. Pokud máte v tomto směru nejistotu, obraťte se na naší detektivní kancelář.

Doručování zásilek

Doručování zásilek je určeno klientům, kterým se nedaří doručení zásilky osobě, která se tomu z nějakého důvodu vyhýbá. Klasické doručovací společnosti (Česká pošta, PPL, DHL) nemají v mnoha případech možnosti ani prostředky zásilku doručit. Naše detektivní kancelář je schopna danou osobu dohledat, zastihnout v kteroukoliv denní, nebo noční hodinu a zadokumentovat (audio i video) převzetí, či záměrné nepřevzetí zásilky.

Drogová problematika mládeže/dětí

Problém drog a jejich zneužívání představuje obrovské společenské riziko, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jednotlivce, rodiny a celé společnosti. Největší podíl na tom, zda se člověk stane drogově závislým, je vlivem přátel a známých – okolo 90 %, je tedy lepší zareagovat včas a prověřit s kým se kontaktují vaše děti. Zajistíme Vám testy na přítomnost drog v těle – nabízíme testy jak z moči tak z potu ( u testerů na pot je možno vzít stěry i z předmětů –bez vědomí testovaného). Jsme schopni prověřit přítomnost všech nejpoužívanějších drog (pervitin, marihuana, kokain, heroin, morfium, MDMA, LSD, BAR, BZO).

Test na přítomnost deseti různých drog. (pervitin, marihuana, kokain, heroin, morfium, MDMA, LSD, BAR, BZO)