Informace o konkurenci – konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství (nebo-li Competitive intelligence, či CI) – je specializovaný obor, kterým firmy, podnikatelé a organizace legálně získávají obchodní informace o svém konkurenčním prostředí. V budoucnu je z toho možno rozumně čerpat a tak si udržet konkurenční výhodu… Tato problematika je často chybně spojována se špionáži a nelegálními praktikami, to je však omyl (počátky „konkurenčního zpravodajství“ totiž mají kořeny v činnosti státní bezpečnosti a vojenských služeb). Konkurenční zpravodajství jako takové je etický proces získávání informací z konkurenčního prostředí.

Prověření obchodních partnerů

Prověříme firmu se kterou chcete začít obchodovat. Je určitě lepší zaplatit pár tisíc za kompletní prověrku neznámé společnosti, než pak přijít o statisíce… Zjistíme, jak si firma stojí - s kým obchoduje, zda je v zisku, zda nejsou na firmu navázané jiné skryté společnosti, do kterých jsou například přelévány peníze. Zda společnost opravdu existuje a není to jen na papíře – vše samozřejmě zadokumentujeme a v případě protiprávního jednání pomůžeme s předáním celé záležitosti orgánům činným v trestním řízení.

Komplexní prověrky zaměstnanců

Provedeme kontrolu, jak nově příchozích, tak i dlouholetých zaměstnanců.

Nejčastěji u zaměstnanců prověřujeme:

 • dodržování pracovní doby v nepřítomnosti nadřízených
 • práce na vzdálených pracovištích
 • kontrola obchodních zástupců - práce v terénu mimo firmu
 • loajálnost vůči své firmě
 • nevyzrazení pracovního tajemství
 • schopnost nenechat se zkorumpovat
 • Prověřování zaměstnanců je velmi častá činnost naší detektivní kanceláře.

Prověříme firmu se kterou chcete začít obchodovat. Je určitě lepší zaplatit pár tisíc za kompletní prověrku neznámé společnosti, než pak přijít o statisíce… Zjistíme, jak si firma stojí - s kým obchoduje, zda je v zisku, zda nejsou na firmu navázané jiné skryté společnosti, do kterých jsou například přelévány peníze. Zda společnost opravdu existuje a není to jen na papíře – vše samozřejmě zadokumentujeme a v případě protiprávního jednání pomůžeme s předáním celé záležitosti orgánům činným v trestním řízení.

Krádeže a zpronevěry ve firmě – nasazení agenta

Také máte ve vaší firmě ztráty, či zpronevěry, nebo se Vám ztrácí zboží ze skladu…. S pomocí našeho agenta odhalíme všechny krádeže, zpronevěry a cokoliv nekalého, co se děje ve vaší firmě. Nasadíme k Vám našeho detektiva, fiktivně ho zaměstnáme a on během pár dnů zapadne do pracovního prostředí tak, že nikomu nebude nápadný a pak už jen vše a každého důkladně prověří. Krádeže nejen objasníme, ale samozřejmě zajistíme i průkazné důkazy (fotografie, videozáznam, audionahrávka) pro případné soudní řízení.

Do firmy můžeme zanést i sledovací zařízení

Prověření kanceláří proti odposlechu

Služba je určena zákazníkům, kteří mají obavy z odposlechu v soukromí či při jednáních v kanceláři nebo na jiném místě.

Pro klienty zajišťujeme:

 • Aktivní vyhledání skrytého prostorového odposlechu (tzv. štěnic) - odposlechy se nejčastěji vyhledávají kancelářích nebo v dopravních prostředcích
 • Pasivní monitorování daného prostoru - například v místnosti, ve které například probíhá důležité tajné jednání.
 • Elektronické rušičky odposlechů – je mnoho druhů těchto zařízení (od levných základních až po profesionální přístroje, které prověří všechny dostupné frekvence)
 • Mechanické rušičky odposlechů – využívají se při odposlechu z venku přes zesilovací zařízení (například speciální fólie do oken)

Po odhalení odposlechu lze zpravidla určit osobu, která zařízení instalovala a tedy následně proti ní postupovat podle platného právního řádu.

Kontrola zaměstnanců při pracovní neschopnosti

Podle zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. od 1. ledna 2011 platí, že nemocenské dávky vyplácené sociální správou jsou vypláceny až od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti.

Prvních 21. kalendářních dnů poskytuje dle zákoníku práce náhradu mzdy jen zaměstnavatel. Proto tedy provádíme osobní návštěvy u nemocných v místě jejich nahlášeného pobytu. Vždy pro klienta sepíšeme podrobný protokol o průběhu návštěvy. (případně je možné o průběhu kontroly pořízen videozáznam, nebo jiné důkazní prostředky. V případě nezastižení nemocného můžeme o této skutečnosti ihned informovat zaměstnavatele. Kontroly poskytujeme dle přání klienta, od jedné namátkové kontroly až po každodenní systematickou prověrku práce neschopných zaměstnanců.