Vymáhání a správa pohledávek

Zabýváme se mimosoudním i soudním řešením pohledávek a závazků. Servis našich služeb je komplexní - od oslovení dlužníka, jeho opětovného vyzvání, sepsání záznamu až vymožení Vašich peněz. Díky naším detektivním metodám jsme schopni dlužníka vypátrat a zjistit, zda je dlužník schopen uhradit své závazky. Neplatíte žádné peníze dopředu – náklady spojené s vymáháním hradíme my, Naše odměna je pouze dohodnutá procentuální částka z vymožených peněz (obvykle 20-30%) Spolupracujeme s právními specialisty a dvěma exekutorskými úřady a tak dokážeme zařídit co nejrychlejší a nejefektivnější řešení - zajistíme vše potřebné k zahájení exekuce.

Správa pohledávek

kompletní správa pohledávek z pravidla ne starších než měsíc. Dlužníci většinou komunikují. Může se jednat o upřednostnění vyplácení ostatních firem a tím pozdržení Vašich plateb. V těchto případech je třeba být na pozoru a situaci nepodceňovat. Je důležité, aby se tito ještě nedlužníci neocitli na seznamu nedobytných pohledávek.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek přichází u starších, nebo zapomenutých případů. Je nutné mít na paměti, že čím starší případ, tím menší pravděpodobnost úspěchu. Vždy platí, že čím déle s dlužníkem komunikujete sami, a stále platby odkládáte, tím se zmenšuje šance že vám dlužnou částku zaplatí.

Rozdíl je i po finanční náročnosti. Zatím, co správa pohledávek může být naší firmou prováděna již od 5-10% nominální hodnoty pohledávek, samotné vymáhání již starších pohledávek se pohybuje, obvykle kolem 20-30% podle stáří a náročnosti vymáhaných pohledávek.

Je také důležité, nespojovat vymáhání pohledávek s pátráním po dlužnících. Jestliže chcete vymáhat pohledávku po nezvěstném dlužníkovi, je nutné daného dlužníka napřed vypátrat. Pátrání po dlužnících naše detektivní kancelář samozřejmě nabízí, jde ale o samostatnou službu, která vymáhání pohledávek zpravidla předchází.